aneb Trahit sua quemque voluptas.

AŤ ŽIJE PROKRASTINACE. PROKRASTINACI ZDAR!
Kapitola prozatím opravená pouze mnou, frida ji udělá, až bude mít trochu času (možná si asi si budeme muset počkat až do října :D), a je opět rozdělená na dvě "stránky".
Btw. nepřipadá vám, že Severus jenom vrčí, naštvaně mnouří oči a probodává Pottera pohledem? A Potter jen něco vidí, uvědomuje si a nedýchá? A že se mu věčně vaří krev/škvaří kůže/zalévají ho vlny (kdyby ho tak chtěly utopit). ;)

UPDATE
DŮLEŽITÉ INFO: V následujících měsících pravděpodobně dojde k pozastavení činnosti na stránkách, protože obě s fridou v půlce června odlétáme na přibližně tři měsíce do Anglie a není přiliš pravděpodobné, že bychom měly čas na překlady.

When you take me,
and make me cry
Then I feel you satisfy...*
„Ošukej mě."

Harry nevěděl, jak se to stalo, ale chvíli poté, co to řekl, jeho zadek narazil na stůl. Omráčeně zavrávoral a pokoušel se znovu získat rovnováhu a kontrolu nad tím, co se děje.

Nevěděl, že tato dvě slova ho připraví o vliv na další vývoj situace.

Vzhlédl a střetl se s pohledem muže zachváceného šílenstvím. I když možná nebyl zcela šílený, spíše rozzuřený. Snapeovy oči žhnuly. Nebyl to plamen touhy, spíš hladu a nevyhnutelnosti odplaty.

Harry se zachvěl, na zlomek sekundy si myslel, že je mistr lektvarů posedlý. Když k němu Snape přišel a strčil do něj tak hrubě, že padl zády na desku stolu, na které ležely rozházené testy, překvapeně vykřikl. Avšak když silné ruce roztrhly jeho hábit a trhnutím mu vyhrnuly košili, přestal přemýšlet.

Když dlouhé útlé prsty náhle rozeply knoflíčky jeho kalhot, vyjekl.

„Ošukat tě?" K Harryho uším dolehlo zasyčení vycházející z mužových rtů sevřených do pohrdavého výrazu. Harry se při tom zvuku zachvěl. „Nevíš, o co si říkáš, kluku."

Harry zadržel dech. Oči mistra lektvarů přejížděly po jeho nahé hrudi a teplé kůži. Měl pocit, jako by hořel.

Kousl se do rtu. Snape mu začal z boků stahovat kalhoty a stále ho při tom bombardoval svými jízlivými komentáři, které ho spalovaly a, překvapivě a efektivně, přiživovaly oheň, který v něm žhnul.

„Musím přiznat, že jsem překvapen, že jsi tak drzý, abys mě provokoval ve třídě. Kdo by si pomyslel, že naše malá celebrita je něčeho takového schopná? Svádět učitele? V hodině? Co by řekli tví fanoušci, Pottere?"

Sarkastický tón jeho hlasu způsobil, že Harryho zalil příval studu a v hloubkách jeho vědomí, které stále nebyly zcela pod Snapeovým vlivem, se objevila jiskřička vzdoru.

„Jen…" Harry chtěl zapírat, vysvětlovat, ale byl přerušen ostrým, chladným hlasem.

„Ticho!"

Harryho kalhoty přistály na podlaze. Snape se nad něj naklonil tak nízko, že Harry cítil na obličeji jeho dech. V klíně mu zaškubalo vzrušením, když pozoroval ty dvě černé oči, jako nekonečné tunely, upírající na něj tvrdý pohled.

„Nemůžeš nechat svou touhu za dveřmi učebny, musíš mě pronásledovat s těmi vizemi dokonce i tady." V očích mistra lektvarů plál vztek tak silný, že Harry nedokázal popadnout dech. „Za to zaplatíš, Pottere. Až s tebou skončím, budeš litovat, že jsem tím, po kom toužíš."

Harry zasténal a měl pocit, jako by se jeho sebeovládání rozletělo na tisíce kousků. Jeho ruce svévolně popadly černý hábit a přitáhly Snapea blíž. Jeho ústa našla Snapeovy chladné rty a přisála se k nim s vší tou pohlcující potřebou, kterou musel uspokojit. Teď. Právě teď Když Snape nezareagoval, Harry znovu zasténal, odtrhl ústa od druhých a začal sázet rychlé, hladové polibky na jeho bradu, tváře a kamkoli byl schopen dosáhnout. Ochutnával ho, předl spokojeností. Snapeova kůže byla trochu slaná, a každý polibek, který na ni vtiskl, přiváděl Harryho do stavu euforie.

Trvalo to jenom několik vteřin. Brzy na svých pažích ucítil sevření silných rukou, které ho prudce odstrčily, až se hlavou udeřil o stůl. Chvíli se mu točila, ale po chvilce už byl přitahován černýma vztekem přimhouřenýma očima. Kousl se do rtu.

Udělal něco špatně? Ale nemohl odolat! Snape byl tak blízko. Musel ho políbit. Koneckonců to bylo normální, že to chtěl. Za to se na něj Snape nemůže zlobit!

Najednou ucítil, jak mu pod slipy vklouzly chladné prsty. Rychle se podíval dolů. Při sledování, jak mu Snape jedním pohybem stahuje spodky a z nich mu kolmo trčí zrudlý penis, mu málem vyskočilo srdce z těla.

Prudce se nadechl a zadržel dech. Rychle pohlédl na profesora, jehož pohled pomalu klouzal po jeho nahém těle a zastavil se na jeho erekci. Na rtech se mu zformoval nepěkný úsměv.

Harry cítil, jak mu tváře hoří studem. Ruce se mu samovolně vydaly k nahému klínu a zakryly ho. Snape vztekle přimhouřil oči a sevřel mu zápěstí do ocelového stisku. Ruce mu surově odtáhl a přitiskl je k desce stolu. Harry vykřikl bolestí, ale Snape mu ani v nejmenším nevěnoval pozornost.

„Ruce pryč, Pottere!" zasyčel mu do obličeje a pustil mu zápěstí. Harry kývl a trochu si zápěstí protáhl. Později tam určitě bude mít modřiny.

Snape se narovnal a znovu si ho začal prohlížet. Jeho oči hltaly každý palec Harryho těla a ten se pod tím upřeným pohledem nemohl přestat chvět. Černé oči klouzaly po jeho nahé kůži, opíjely se tím pohledem a vypadalo to, že žhnou ještě dravěji.

Harry si kousal rty a tváře mu zrudly ještě víc. Mistr lektvarů byl prvním, kdo viděl vše, co ještě nikdy nikomu neukázal. Byl to nový a neznám pocit, a i přes ty rozpaky a strach, které pociťoval z vědomí, že ho Snape vidí zcela nahého, ležícího na stole mezi testy, jenom každou uplynulou chvíli zvyšoval jeho vzrušení.

Překvapeně sebou trhl, když na břiše ucítil chladnou dlaň. Po chvíli se druhá dotkla jeho boků a obě začaly putovat po jeho těle, seznamovat se strukturou jeho kůže a s každým jejím záhybem. Zavřel oči, poddajný Snapeovu doteku a třesoucí se, když se jeho ruce dostaly na nejvíce citlivá místa. Snapeův pohled následoval ruce, zlehka mapující měkkost a jemnost kůže mladého muže, který v tuto chvíli patřil jenom jemu. Harry si to také uvědomil a jeho tělo automaticky zareagovalo. Penis sebou slabě trhl, jako by žadonil o dotyk. Tiše zasténal slastí. Byl čím dál netrpělivější.

Snape se ho tam ještě nedotkl. Možná Harry musí poprosit? Ukázat mu, co chce?

Polkl rozpaky a se srdcem bijícím téměř v krku našel ruce potulující se po jeho těle a jemně je chytil a navedl ke svému netrpělivě čekajícímu penisu.

Ale Snape se ho nedotkl. Místo toho své ruce vyrval z Harryho sevření a sevřel mu ruce tak pevně, že je téměř rozdrtil. Harry zasténal prudkou bolestí.

„Které části „ruce pryč" jsi nerozuměl?" zavrčel muž a probodl ho ostrým pohledem. „Když tě svážu, přestaneš si konečně zahrávat s mou trpělivostí?"

Harryho představivost při té myšlence zasténala a zavrtěla se. V penisu mu křečovitě zaškubalo. Měl pocit, jako by mu na kůži dopadaly miliony žhavých jisker. Na chvíli zapomněl dýchat.

Chtěl zařvat: „Ano, udělej to!" ale v poslední chvíli se zastavil. Co se to s ním sakra stalo? Snape mu způsobuje bolest. Nemělo by se mu to líbit. V žádném případě.

Snape surově odstrčil jeho ruce a své vlastní položil na Harryho boky. Harryho nohy byly zdviženy do výšky a položeny na ramena černě oděného muže. Harry otevřel oči a zalapal po dechu, když uviděl malou lahvičku, kterou Snape svíral v ruce. Jeho vědomí bylo náhle vytrženo z jeho těla a odletělo někam do dálky. Vše sledující, ale neschopné tomu uvěřit.

Snape položil lahvičku na okraj stolu, naklonil se k Harrymu a v tu samou chvíli mu zvedl boky. Černé vlasy se mu svezly do obličeje. Pronikavé oči, schované za závojem vlasů, zářily vzrušením a zvláštním uspokojením. Harryho srdce divoce bilo a krev v jeho žilách spalovala jeho kůži víc, než rozžhavený pohrabáč.

Zatnul pěsti a zavřel oči. Čekal.

Bál se. Bál se toho, co se mělo stát. Byl by blázen, kdyby se nebál. Bál se, že to bude bolet. Stále si pamatoval chuť a texturu masivního penisu, který byly jeho ruce sotva schopné pokrýt. A teď bude v něm. Kdokoli na to pomyslel, zamotala se mu hlava a chtěl utéci. Ale zároveň to chtěl. Chtěl to tak moc! Cítit ho uvnitř sebe. Cítit v sobě Severuse Snapea. Cítit v sobě svoji největší touhu. I kdyby to znamenalo jenom bolest…

A pak do něj něco proniklo. Ale bylo to mnohem menší. Prudce otevřel oči a z úst mu unikl sten.  Nebyl to bolestný sten. Spíše překvapený. Mužův prst byl kluzký a pokrytý něčím, co zahřívalo Harryho svaly a pomalu je uvolňovalo.

„Překvapený, Pottere?" Snape se při pohledu na Harryho výraz zlomyslně usmál. „Tato tekutina ti umožní vpustit mě bez odporu. Bylo by složité proniknout do tebe, kdybys sevřel svaly. A mohu tě ujistit, že bys je sevřel, až bys mě ucítil. Ale teď už nemáš žádnou možnost, jak mi vzdorovat. Proniknu do tebe, ať chceš, nebo ne." Snape se nad Harryho naklonil a jeho žhnoucí oči se setkaly s těma vyděšenýma mladšího muže. „A roztrhnu tě. Kousek po kousku."

Harry zasténal a cítil, jak každé slovo utroušené tím temným, svůdným hlasem dostává jeho erekci do stavu rozechvělé extáze, jako by ho sama ta slova mohla přivést k vyvrcholení.

„Budeš ječet, Pottere. Budeš řvát bolestí, ale nebudeš tomu moci uniknout." Harry vydával neartikulované zvuky. Druhý prst se připojil k prvnímu, tlačící a roztahující ho, připravujícího, aby mohl pojmout něco mnohem, mnohem většího. Přes zamlžené brýle Harry viděl, jak jsou na něj Snapeovy oči, zářící jako černý mramor, upřené tak, že to vypadalo, jako by vnikaly do jeho mysli a přiživovaly v něm palčivou touhu. Dlouhé prsty se v něm pohybovaly, laskaly. Harry nebyl schopný říct ani slovo proti. A navíc, jak by mohl? Udělal vše proto, aby toho dosáhl. A teď nebyla šance se vrátit. A i přes to, že s každým slovem mistra lektvarů se v Harryho očích objevovalo větší a větší zděšení, ta slova neustále přiživovala oheň, který žhnul v Harryho klínu a mysli, až téměř šílel touhou, aby mu Snape dal to, co celou dobu chce.

„Až do tebe vstoupím," pokračoval Snape, „budeš se svíjet a sténat. A přesto mě budeš prosit, abych nepřestával."

Při tom slibu sklouzávajícím ze Snapeových rtů otřásl Harryho tělem silný záchvěv. Měl pocit, že zešílí! Snape ho mučil. Týrá ho, šeptá mu tyhle věci a sleduje, jak se tisíce emocí, které je nemožné schovat, najednou promítají v tváři mladého muže.

Snapeova ústa se stáhla v úsměv zlomyslného uspokojení.

Harry otočil hlavu, takže koukal na rovné řady lavic, kde pět let sedával a nikdy, ani v nejdivočejších snech, si nepředstavoval, že jednou se bude se svým učitelem milovat v této třídě, na katedře. Představil si studenty sedící ve svých lavicích a scénu, jíž by pravděpodobně byli svědky, a jeho mysl ten obraz jen velmi těžko pojímala. Viděl sebe, zcela nahého, ležícího na katedře se zvednutýma nohama opřenýma o černě oděné ruce. Viděl vysokou, temnou postavu naklánějící se nad ním a připravující ho prsty na to, co brzy přijde. Černé žhnoucí oči zafixované na jeho obličej. Hrubý hábit škrábající jeho kůži. Vůni lektvarů ve vzduchu a pergameny tlačící ho do zad.

Obrazy mu vířily před očima. Prsty do něj vklouzávaly rychleji a rychleji. Harry už cítil jen touhu, která se ve vlnách šířila jeho tělem. Jeho smysly byly napadány ze všech stran a on si pomyslel, že by jich potřeboval víc, aby mohl uspokojit všechny vjemy trýznící jeho tělo.

Najednou prsty zmizely a Harry ztuhl očekáváním. Cítil, jak mu srdce zběsile buší, pokouší se uniknout mu z hrudi. Měl problémy dýchat.

Každou chvíli to udělá! Udělá všechno, co řekl!

Ale vteřiny se natahovaly do nekonečna a každá z nich ho strkala stále víc a víc do hlubin děsu.

Udělej to! Už to nemůžu vydržet! Už to udělej!

Neodvažoval se otevřít oči. Nebyl se schopný na Snapea podívat. Ale vypadalo to, že mu muž čte myšlenky.

„Podívej se na mě, Pottere."

Harry zasténal a silou vůle se přinutil otevřít oči.

30.05.2012 13:32:51
yellow
1
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
VAROVÁNÍ: Povídky na této stránce obsahují sexuální scény nepřístupné osobám mladším 18 let. V případě, že vám je méně než 18 let, opusťte prosím tyto stránky. Stejně učiňte, vadí-li vám párování muž/muž.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one